Hlasovanie Trenčiansky samosprávny kraj

Velmi pekne ďakujeme, že ste sa zapojili do participativneho rozpočtu.

Výsledky hlasovania budú zverejnené 10.6.2024.

Športuj s Bánovskou bežeckou ligou!

project_image

Aby naše hviezdy bolo počuť

project_image

Vďaka pomôckám basketbalovo rastieme

project_image

Oddychová a relaxačná zóna

project_image

Revitalizácia -vybudovanie hernej zóny pre deti a mládež.

project_image

Rozvoj hasičskej komunity v Krásnej Vsi

project_image

eRko tábor Bánovce nad Bebravou

project_image

Deň hasičov Kšinná

project_image

Edukácia detí na čerstvom vzduchu hravou formou

project_image

Hravo a zdravo

project_image

Oddychová zóna v parku

project_image

Detská hasičská súťaž - Plameň Iliavka III. ročník

project_image

Bartolomejský jarmok 2024

project_image

Dulovské dožinkové slávnosti

project_image

Pruské v čase

project_image

Gulášová rozprávka

project_image

Na zábave zábava - 5. ročník

project_image

Vytvorme podmienky pre športovo- rekondičné kolobežkovanie na Myjave

project_image

Rozšírenie hasičskej súťaže v Myjave

project_image

Bádateľská výprava za Milanom Štefánikom

project_image

Podpora regenerácie a rehabilitácie športovcov

project_image

Dni Štefánika

project_image

Sviatok piva

project_image

Deň detí - prechádzka rozprávkovou krajinou

project_image

Obnova pamätnej tabule J.M.Hurbana v Beckove

project_image

35. ročník Čachtického polmaratónu

project_image

Rozvoj plážového volejbalu v Novomestskom okrese

project_image

Filmové, hudobné a spoločenské večery

project_image

Zabudišovský pingpong

project_image

Detský letný pobytový tábor

project_image

Ako chutí spoločenstvo

project_image

Hobbyhorsingový športový kemp

project_image

Detský letný tábor 2024

project_image

Klub spoločenských hier

project_image

KLUB MLADÝCH

project_image

Novomestská púť 2024

project_image

Koncert pre Centrum pre deti a rodiny Myjava – pracovisko Nové mesto nad Váhom

project_image

Pamätná izba Veľké Uherce

project_image

Pohyb a šport = zdravé a šťastné dieťa

project_image

Ľudia so zdravotným postihnutím si zlepšujú svoje zdravie.

project_image

Múzeum v CO kryte-Kamerový systém

project_image

Komunitný priestor v CO kryte

project_image

Baťovianska Galuska

project_image

WINNERS SUMMER CUP 2K24

project_image

Inšpiratívna outdoorová učebňa

project_image

Fitness na školskom dvore

project_image

"Hudobná harmónia: Rozvoj školskej kapely a školského zboru"

project_image

Upečme si spolu krajší svet

project_image

FAREBNÁ ŠPORTU

project_image

Uchovajme vzácnu ľudovú tradíciu

project_image

Zachovávame tradície našich predkov

project_image

Pohyb hravý, ten je zdravý II.

project_image

CORNHOLE PB - Vybavenie pre športový klub

project_image

Ľahni si a relaxuj!

project_image

HSF Triatlon Podhradské more 2024

project_image

Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí

project_image

Keď kone pomáhajú

project_image

Horomil - festival hôr , cestovania a športu

project_image

Moštenské recepty starých mám

project_image

Vynovené obecné fitnes

project_image

Vynovme si klub pre mladých

project_image

Športom ku zdraviu a jednote tela a ducha

project_image

Tenisová loptička

project_image

Hradná pivnica – I. etapa obnovy

project_image

Aby sa dôchodci cítili lepšie

project_image

Bedmintonový turnaj rodičov s deťmi

project_image

Mládežnícky futbalový kemp

project_image

Stavebnice autodráhových modelov pre modelársky krúžok

project_image

Materiálno-technické vybavenie mládeže ŠK Dohňany

project_image

Umelecké premeny trafostaníc v meste Púchov

project_image

Vybudovanie oddychového areálu pri turistickej útulni OZ KST Horovce.

project_image

Cesta básnikov - Teodor Tekel

project_image

Revitalizácia Kultúrno-relaxačného areálu Hoštiná

project_image

Nechajme deti vyniknúť vo farbách FAMN

project_image

Plážový volejbalový turnaj mixových dvojíc

project_image

Teplické mechy v trenčianskom regióne 2024

project_image

4. ročník Letných divadelných večerov (LDV)

project_image

"Malí mitickí hasiči 2024"

project_image

ADRA centrum ADRÁČIK

project_image

Šaty robia človeka, tréning futbalistu

project_image

Zachovanie kultúrnych tradícii nášho regiónu

project_image

Kurzy samostatnosti pre telesne postihnuté deti

project_image

Letná škola

project_image

Vlak Matúš Čák odvezie znevýhodnené deti a dospelých

project_image