Participatívny - komunitný rozpočet TSK

Participatívny-komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kontakty

Ing. Ema Orosová
ema.orosova@tsk.sk, Tel.: +421 32 6555 730, +421 901 918 151

Ing. Mária Cyprianová - Fabušová
maria.cyprianova_fabusova@tsk.sk, Tel.: +421 32 6555 620, +421 901 918 171

V prípade technických problémov kontaktujte tel. 0949 428 239

Pre viac informácii o projekte kontaktujte:
Ing. Ema Orosová
ema.orosova@tsk.sk, Tel.: +421 32 6555 730, + 421 901 918 151
Ing. Mária Cyprianová - Fabušová
maria.cyprianova_fabusova@tsk.sk, Tel.: +421 32 6555 620, +421 901 918 171